• Demolácia budovy
  Demolácia železobetónovej haly – Košolná
 • Demolácia budovy
  Demolácia železobetónovej haly – Košolná
 • Demolácia budovy
  Demolácia železobetónovej haly – Košolná
 • Pásový báger
  Stroj na demoláciu budov
 • Kobelko
  Kobelko
 • Demolačný stroj
  Stroj na demoláciu budov a objektov


Naše činnosti

Činnosti ktoré ponúkame našim zákazníkom


Demolácie

 • Demolácie budov, hál, komínov
 • Demolácie rodinných domov
 • Odvoz stavebného odpadu
 • Príprava stavebnej plochy

Prípravné práce

Prípravné práce našej spoločnosti zahŕňajú konzultačnú činnosť pri vypracovaní technologického postupu ako aj prípravu na likvidáciu prípadného nebezpečného odpadu. Poskytneme poradenstvo v oblasti efektivity búrania . Vyhodnotíme ekonomicky najvýhodnejší spôsob likvidácie objektu vzhľadom na konštrukciu daného objektu.

 • Železné konštrukcie: pálením, rozoberaním
 • Komín: odstrelom (demolácie odstrelom zabezpečujeme so špecialistami v obore)
 • Betónová stavba: búranie demolačnými nožnicami, búracím kladivom alebo bágrom

Odovzdanie staveniska, transporty

Po ukončení demolačných prác naša firma zákazníkovi ponúka možnosť recyklačných služieb na stavebné materiály alebo odvezenie sute na skládku. Plochy sú po samotnej demolácii na požiadanie zrovnané strojmi, ktoré ich pripravia na ďalšie využitie. Transportné autá o objeme 9 m3 korieb odvezú daný materiál na požadované miesto.


Recyklácia

Pri búracích prácach dokážeme zákazníkovi ponúknuť možnosť recyklácie vybúraného materiálu (betón, železobetón, tehlový odpad, strešná kritina, kamenné a podobné materiály) drviacou linkou. Zo sute dokážeme pomocou drvičky vytvoriť podsypový materiál, ktorý následne môžete využiť na ďalšiu výstavbu alebo ako podkladová vrstva pre komunikácie atď. Naša linka je vybavená váhami na váženie spracovaného odpadu. Výstup recyklačnej frakcie je od 0- 45 až do 0-120 mm.


Výkopové práce


Špeciálne práce

 • Tankové vyprošťovacie zariadenie

Výškové práce

 • Maliarske a natieracie práce: fasády, krovy, komíny
 • Montážne a demontážne práce plachiet a čohokoľvek podľa požiadaviek zákazníka
 • Nátery technických zariadení: ako napr. oceľových konštrukcií, nádrží, mostov, veží, stožiarov
 • Tmelenie dilatačných špár panelových budov
 • Video dokumentácia stavu objektov
 • Zváracie a palické práce

Práce so železom

 • Likvidácia strojových zariadení
 • Likvidácia zastaralých výrobných liniek
 • Likvidácia konštrukcií starých hál
 • Likvidácia starých vagónov a pod.
 • Manipulácia
 • Výkup

Stavebné práce

 • Novostavby a rekonštrukcie rodinných domov
 • Výkopové a zemné práce
 • Obkladačské práce
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho

Preprava

 • Doprava s hydraulickou rukou (13t)
 • Preprava Tatrami 815 - S3


Aktuality


Demolácia železobetónovej haly – Košolná

Demolácia železobetónovej haly Košolná, použité stroje DH 411, drvenie a triedenie železobetónovej sutiny a následný odvoz na skládku. Množstvo odvezenej sutiny predstavoval 800 ton.


Stavba rodinného domu – Trnava

Stavba Rodinného domu Trnava - Výkopové práce základy domu, úprava okolitého terénu, výsadba zelene a dokončovacie práce.

Stroj Eur za hodinu Eur za presun stroja
JCB 3CX SITEMASTER 4x4 29 € / hodina Presun 1,2 € / Km / hodina
UNC 21 € / hodina -
TATRA 815 S3 22 € / hodina Presun 1,2 € / Km / hodina
Malý pásový báger 24 € / hodina -
Tieto ceny majú informačný charakter, každá ponuka sa naceňuje zvlášť.


Rimix s.r.o. © 2011

Stránku už navštívilo 84559 ľudí.
Ľudí online 1

Kontaktné informácie

RIMIX s.r.o.
T. Tekela 15, 91701 Trnava
vavra@rimix.sk